Teambuilding en bedrijven

Een gezond en productief team zorgt voor een betere omzet binnen het bedrijf.

Teambuilding en bedrijven

Wie op een actieve, originele, speelse en laagdrempelige manier met een groep of team op zoek wil naar verdieping, is bij Paardencoach Limburg aan het juiste adres. Voor de individuele medewerker zijn er trajecten op maat.

Snel inzicht

Met paardencoaching wordt op een snelle en effectieve manier inzicht verkregen in hoe de groep functioneert en waar verbeteringen mogelijk zijn. Het paard als kuddedier reageert op het functioneren van de groep of het team als “kudde”. Zijn er zichtbare of onderliggende spanningen of blokkades dan zal het paard hier direct op reageren. Door persoonlijke begeleiding kunnen de betrokken groepsleden zichzelf verbeteren en hun plek binnen de groep beter innemen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met het paard komen zaken zoals leiderschap, communicatie, veiligheid en intentie aan bod.

Voordelen

De voordelen van een teambuildingssessie voor een bedrijf zijn onder andere: betere bedrijfsresultaten door effectief samenwerken, betere onderlinge communicatie en het herkennen en oplossen van obstakels die ontstaan op de werkvloer. Teamleden verkrijgen nieuwe inzichten in hun eigen handelen, worden zich bewust van hun kwaliteiten en sterke punten en weten deze door te ontwikkelen naar het dagelijks leven en de werkvloer. Teamleden verkrijgen nieuwe inzichten in de onderlinge verhoudingen, de samenwerking en de communicatie. Ze worden zich bewust van eigen en andermans kwaliteiten en sterke punten, en weten deze optimaal in te zetten.

Werknemers die goed in hun vel én op hun plek zitten, presteren meer, hebben meer energie om te werken en hebben meer plezier in het werk. Dit komt de teamspirit ten goede waardoor het team overal productiever wordt.
Een gezond en productief team zorgt voor een betere omzet binnen het bedrijf.

Volledig afgestemd

De activiteiten worden in overleg aangepast aan de doelstelling van de groep of het team. Je hebt tevens de mogelijkheid om deze dag compleet te maken met een heerlijke, gezonde en verantwoorde lunch.

Individuele trajecten

Paardencoach Limburg biedt trajecten op maat voor de individuele medewerker. Bij vraagstukken op het gebied van burnout of andere specifieke thema’s draagt coaching met paarden op doeltreffende wijze bij aan het verkrijgen van inzichten en handvatten die bijdragen aan het herstel en functioneren van je medewerken. Door de hoge mate van effectiviteit en doeltreffendheid van het werken met paarden zijn de trajecten relatief kort waardoor het herstelproces versneld wordt.

Contact

Voor meer informatie over teambuilding of individuele trajecten met paarden neem je contact op via het contactformulier.