Het paard is als geen ander in staat om lichaamstaal, non-verbaal gedrag, emotie, energie en het onderbewuste op te pikken.

KREAC

Ik ben aangesloten bij het KREAC: Het Kwaliteitsregister voor de equine assisted coach.
Als je kiest voor een KREAC-coach dan betekent dit dat je kiest voor een coach die:

  • De minimale éénjarige (level 1) of tweejarige (level 2) erkende NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine assisted coach volgde
  • Een gecertificeerd coach is die zowel met als zonder paarden veranderingsprocessen op professionele wijze weet te begeleiden
  • Investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak door middel van regelmatige deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten
  • Zich conformeert aan de beroepscode – werkt volgens het beroepsprofiel en de ethische code
  • Deelneemt aan de klachtenregeling van KREAC ten behoeve van transparantie en integriteit

Via het KREAC hebben wij ook een klachtenregeling. Waar eventuele klachten op transparante en integere wijze worden behandeld.
http://www.kreac.nl/klachten.html

Algemene voorwaarden
http://www.kreac.nl/voorwaarden.html

Voor meer informatie over mijn coachingswijze kijk dan op de pagina Individuele coaching en Groepen & teambuilding.